Henry Hudson 500 Foundation

Click op de foto, waarna Geert Mak en Russel Shorto je meenemen naar de gemeenschappelijke wortels van Amsterdam en New York. Lees het in 2 uur, het is ons uitgebreide Mission statement.
Vrij, ondernemend, divers - het recept voor goede samenlevingen.
Het wapenschild van het stadsdeel Brooklyn - na 400 jaar nog steeds in (gebroken) Nederlands

MISSIE

Henry Hudson 500 is een ontdekkingsreis naar een bloeiende samenleving waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. De Stichting organiseert projecten, voorstellingen, campagnes en evenementen in het kader van de kernwaarden van de Nederlandse Republiek, (Nieuw) Amsterdam en New York:

vrijheid, handelsgeest en diversiteit.
In 2025 bestaat moederstad Amsterdam 750 jaar en dochter New York 400 jaar. Twee steden die de wereld geïnspireerd en verrijkt hebben met ideeën, kunst, handel en bedrijvigheid. Dat gaan we vieren, waarbij we ook aandacht schenken aan de zaken waar we heden ten dage niet trots op zijn. 
De kernwaarden van de Nederlandse Republiek, vrijheid, handelsgeest en tolerantie werden via New York in de Verenigde Staten geïntroduceerd en verder uitgebouwd. Met vallen en opstaan: er was slavernij, de Lenape werden vermoord of van hun land verdreven, homo’s werden een kopje kleiner gemaakt en er was veel meer narigheid. Maar wat dit ook was: het begin van het Amerikaanse experiment met vrije burgers die hun talenten kunnen ontplooien in een samenleving waar mensen uit alle hoeken van de wereld samenleven.
Nog immer is er van alles mis, maar betere samenlevingen dan die van NYC en Amsterdam zijn volgens ons niet te vinden.