Directie

Directie Gert Tetteroo Directeur Gert Tetteroo met zijn Amerikaanse counterpart Angela Haines op het dak van hun kantoor op Fifth Avenue (2008)

De directie van de Stichting Henry Hudson 500 bestaat uit:

Gert Tetteroo is ondernemer en gespecialiseerd in het organiseren van campagnes en evenementen, met name op maatschappelijk gebied en in de nautische sector. Zo was hij nauw betrokken bij de organisatie van Sail Amsterdam in 2000 en 2005 en organiseerde hij projecten voor de Gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Randstad en andere bedrijven en instellingen. Hij is een van de founders van de Stichting. (klik hier voor zijn biografie)

Grote projecten en evenementen vragen om een goede organisatie. De Stichting Henry Hudson500 kiest voor een zakelijke en transparante aanpak. Per project wordt een inhoudelijk plan met organisatie en financiering door het stichtingsbestuur beoordeeld en vastgesteld.  De begroting dient gedekt te zijn alvorens definitief besloten wordt een project, of onderdeel daarvan, door te laten gaan. De ter beschikking gestelde gelden gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar de hoofdorganisator van een project.

De Stichting Henry Hudson 500 wil graag samen met derden programma’s ontwikkelen en kan op verzoek optreden als gedelegeerd opdrachtnemer.  Uitgangspunten bij samenwerking:  het project moet aansluiten bij de stichtingsdoelen en de potentiële partner combineert passie met professionaliteit.

Bij grote ontdekkingsreizen is doelgerichtheid van enorm belang. De organisatie dient te bewaken dat het doel scherp in het vizier wordt gehouden, een strakke en effectieve route wordt gekozen en gehouden en de organisatie de krachten benut van de bestaande uitvoerende organisaties. ‘Lean and mean’ is het adagium, doelmatig, eigentijds en transparant.